AMD FX LDR

Team Roster: Oh My Based God (OMBG)

  Players
1. FreshBrotha
2. Baller
3. xTKxPrecision
4. fENOM (Captain)
5. KobeBrotha